คำปฏิเสธ

ข้อตกลงเว็บไซต์ Cad Tech Labs

https://cadtechlabs.com/ เว็บไซต์ (“ไซต์”) เป็นบริการข้อมูลออนไลน์ที่จัดทำโดย Cad Tech Labs (“https://cadtechlabs.com/”) ภายใต้การปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของคุณ ออกมาด้านล่าง โปรดอ่านเอกสารนี้อย่างละเอียดก่อนที่จะเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์ โดยการเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ด้านล่าง หากคุณไม่ต้องการที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้คุณไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์ https://cadtechlabs.com/ อาจแก้ไขข้อตกลงนี้ได้ตลอดเวลาและการดัดแปลงดังกล่าวจะมีผลทันทีเมื่อโพสต์ข้อตกลงที่แก้ไขบนเว็บไซต์

1. การส่งลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์และแนวคิด
เนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ เจ้าของลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าคือ https://cadtechlabs.com/ บริษัท ในเครือหรือผู้ออกใบอนุญาตบุคคลที่สามอื่น ๆ คุณไม่สามารถดัดแปลงคัดลอกทำซ้ำสร้างใหม่อัปโหลดโพสต์ส่งผ่านหรือแจกจ่ายในลักษณะใด ๆ วัสดุบนไซต์รวมถึงข้อความกราฟิกและ / หรือซอฟต์แวร์ คุณสามารถพิมพ์และดาวน์โหลดบางส่วนของเนื้อหาจากส่วนต่าง ๆ ของไซต์เพื่อการใช้งานที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ของคุณเองโดยที่คุณตกลงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงหรือลบประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือกรรมสิทธิ์ใด ๆ จากวัสดุ คุณตกลงที่จะให้ https://cadtechlabs.com/ สิทธิ์การใช้งานแบบไม่ จำกัด ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ทั่วโลกไม่ จำกัด ระยะเวลาโดยมีสิทธิ์ในการอนุญาตให้ใช้สิทธิย่อยเพื่อทำซ้ำแจกจ่ายส่งต่อสร้างผลงานต่อเนื่องของ แสดงต่อสาธารณะและดำเนินการต่อสาธารณชนวัสดุใด ๆ และข้อมูลอื่น ๆ (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงความคิดที่มีอยู่ในนั้นสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการใหม่หรือปรับปรุง) คุณส่งไปยังพื้นที่สาธารณะของเว็บไซต์ (เช่นกระดานข่าวฟอรั่มและกลุ่มข่าว) ส่งอีเมลไปที่ https://cadtechlabs.com/ โดยวิธีการทั้งหมดและในสื่อใด ๆ ที่ตอนนี้เป็นที่รู้จักหรือพัฒนาต่อไป คุณยังอนุญาตให้ https://cadtechlabs.com/ สิทธิ์ในการใช้ชื่อของคุณในการเชื่อมต่อกับข้อมูลที่ส่งมาและข้อมูลอื่น ๆ รวมถึงการโฆษณาการตลาดและสื่อส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด คุณตกลงว่าคุณจะไม่ขอความช่วยเหลือจาก https://cadtechlabs.com/ สำหรับการกล่าวหาหรือการละเมิดหรือการยักยอกกรรมสิทธิ์ในการสื่อสารของคุณไปยัง https://cadtechlabs.com/ แนวคิดที่มีอยู่ในนั้นสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการใหม่หรือที่ได้รับการปรับปรุง) ที่คุณส่งไปยังพื้นที่สาธารณะของไซต์ (เช่นกระดานข่าวฟอรัมและกลุ่มข่าว) หรือทางอีเมลไปที่ https://cadtechlabs.com/ โดยวิธีการทั้งหมดและใน สื่อที่เป็นที่รู้จักในตอนนี้หรือพัฒนาในภายหลัง คุณยังอนุญาตให้ https://cadtechlabs.com/ สิทธิ์ในการใช้ชื่อของคุณในการเชื่อมต่อกับข้อมูลที่ส่งมาและข้อมูลอื่น ๆ รวมถึงการโฆษณาการตลาดและสื่อส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด คุณตกลงว่าคุณจะไม่ขอความช่วยเหลือจาก https://cadtechlabs.com/ สำหรับการกล่าวหาหรือการละเมิดหรือการยักยอกกรรมสิทธิ์ในการสื่อสารของคุณไปยัง https://cadtechlabs.com/ แนวคิดที่มีอยู่ในนั้นสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการใหม่หรือที่ได้รับการปรับปรุง) ที่คุณส่งไปยังพื้นที่สาธารณะของไซต์ (เช่นกระดานข่าวฟอรัมและกลุ่มข่าว) หรือทางอีเมลไปที่ https://cadtechlabs.com/ โดยวิธีการทั้งหมดและใน สื่อที่เป็นที่รู้จักในตอนนี้หรือพัฒนาในภายหลัง คุณยังอนุญาตให้ https://cadtechlabs.com/ สิทธิ์ในการใช้ชื่อของคุณในการเชื่อมต่อกับข้อมูลที่ส่งมาและข้อมูลอื่น ๆ รวมถึงการโฆษณาการตลาดและสื่อส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด คุณตกลงว่าคุณจะไม่ขอความช่วยเหลือจาก https://cadtechlabs.com/ สำหรับการกล่าวหาหรือการละเมิดหรือการยักยอกกรรมสิทธิ์ในการสื่อสารของคุณไปยัง https://cadtechlabs.com/ com / โดยวิธีการทั้งหมดและในสื่อใด ๆ ตอนนี้เป็นที่รู้จักหรือพัฒนาต่อไป คุณยังอนุญาตให้ https://cadtechlabs.com/ สิทธิ์ในการใช้ชื่อของคุณในการเชื่อมต่อกับข้อมูลที่ส่งมาและข้อมูลอื่น ๆ รวมถึงการโฆษณาการตลาดและสื่อส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด คุณตกลงว่าคุณจะไม่ขอความช่วยเหลือจาก https://cadtechlabs.com/ สำหรับการกล่าวหาหรือการละเมิดหรือการยักยอกกรรมสิทธิ์ในการสื่อสารของคุณไปยัง https://cadtechlabs.com/ com / โดยวิธีการทั้งหมดและในสื่อใด ๆ ตอนนี้เป็นที่รู้จักหรือพัฒนาต่อไป คุณยังอนุญาตให้ https://cadtechlabs.com/ สิทธิ์ในการใช้ชื่อของคุณในการเชื่อมต่อกับข้อมูลที่ส่งมาและข้อมูลอื่น ๆ รวมถึงการโฆษณาการตลาดและสื่อส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด คุณตกลงว่าคุณจะไม่ขอความช่วยเหลือจาก https://cadtechlabs.com/ สำหรับการกล่าวหาหรือการละเมิดหรือการยักยอกกรรมสิทธิ์ในการสื่อสารของคุณไปยัง https://cadtechlabs.com/

 เครื่องหมายการค้าสิ่งพิมพ์ผลิตภัณฑ์เนื้อหาหรือบริการที่อ้างถึงในที่นี้หรือบนเว็บไซต์เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคลของ https://cadtechlabs.com/ ชื่อผลิตภัณฑ์และ บริษัท อื่น ๆ ที่กล่าวถึงในเว็บไซต์นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

2. การใช้เว็บไซต์
คุณเข้าใจว่ายกเว้นข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าจัดหาโดย https://cadtechlabs.com/, https://cadtechlabs.com/does ไม่ดำเนินการควบคุมหรือรับรองข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ บนอินเทอร์เน็ต ในทางใดทางหนึ่ง. ยกเว้น https://cadtechlabs.com/- ข้อมูลที่ระบุผลิตภัณฑ์หรือบริการข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์หรือบนอินเทอร์เน็ตโดยทั่วไปมีการเสนอโดยบุคคลที่สามซึ่งไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ https: // cadtechlabs com / a คุณเข้าใจด้วยว่า https://cadtechlabs.com/ ไม่สามารถและไม่รับประกันหรือรับประกันว่าไฟล์ที่มีให้ดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์จะปลอดจากการติดเชื้อหรือไวรัสเวิร์มม้าโทรจันหรือรหัสอื่น ๆ ที่แสดงถึงการปนเปื้อนหรือทำลายคุณสมบัติ

คุณยอมรับความรับผิดชอบและความเสี่ยงโดยรวมสำหรับการใช้เว็บไซต์และอินเทอร์เน็ตของคุณ https://cadtechlabs.com/ ให้ข้อมูลเว็บไซต์และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง “ตามสภาพ” และไม่รับประกันความเหมาะสมหรือการรับประกันใด ๆ การแทนหรือการรับรองใด ๆ ก็ตาม (รวมถึงการรับประกันโดยไม่มีข้อ จำกัด ด้านการรับประกัน สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ) เกี่ยวกับบริการข้อมูลการค้าหรือบริการใด ๆ ที่มีให้ผ่านบริการหรือบนอินเทอร์เน็ตโดยทั่วไปและ https://cadtechlabs.com/ จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยตรง ธุรกรรมใด ๆ ความรับผิดชอบของคุณในการประเมินความถูกต้องความสมบูรณ์และความเป็นประโยชน์ของความคิดเห็นคำแนะนำบริการ การค้าขายและข้อมูลอื่น ๆ มีให้ผ่านบริการหรือบนอินเทอร์เน็ตโดยทั่วไป https://cadtechlabs.com/ ไม่รับประกันว่าบริการจะไม่ถูกขัดจังหวะหรือปราศจากข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องในบริการจะถูกแก้ไข

คุณเข้าใจมากขึ้นว่าลักษณะของอินเทอร์เน็ตที่บริสุทธิ์มีเนื้อหาที่ไม่ได้รับการตัดทอนบางอย่างซึ่งมีความหมายอย่างชัดเจนหรืออาจเป็นอันตรายต่อคุณ การเข้าถึงวัสดุดังกล่าวเป็นความเสี่ยงของคุณ https://cadtechlabs.com/ ไม่มีการควบคุมและยอมรับว่าไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ ต่อวัสดุดังกล่าวกฏเกณฑ์ของหนี้สินไม่ว่าในกรณีใด ๆ https://cadtechlabs.com/ จะต้องรับผิดต่อ (I) ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือความเสียหายทางอ้อม (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะความเสียหายที่เกิดจากการสูญเสียผลกำไร LIKE) ที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือไม่สามารถใช้บริการหรือข้อมูลใด ๆ หรือการทำธุรกรรมที่ให้บริการหรือดาวน์โหลดจากบริการหรือความล่าช้าของข้อมูลหรือบริการใด ๆ แม้ว่า https://cadtechlabs.com/ หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของฉันจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของความเสียหายหรือความเสียหายใด ๆ หรือ (II) การเรียกร้องใด ๆ ต่อข้อผิดพลาดการละเว้นหรือความไม่สมบูรณ์อื่น ๆ บริการ. เนื่องจากบางรัฐไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดสำหรับความเสียหายต่อเนื่องหรือความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ ข้อ จำกัด ข้างต้นอาจไม่มีผลกับคุณ ในรัฐดังกล่าว https://cadtechlabs.com/ ความรับผิดถูก จำกัด ขอบเขตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่กฎหมายกำหนดไว้

https://cadtechlabs.com/ ไม่ได้ทำการรับรองใด ๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์อื่น ๆ ที่คุณสามารถเข้าถึงผ่านเว็บไซต์นี้หรืออาจเชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ เมื่อคุณเข้าถึงเว็บไซต์ที่ไม่ใช่ https: //cadtechlabs.com/ โปรดเข้าใจว่ามันเป็นอิสระจาก https://cadtechlabs.com/ และ https://cadtechlabs.com/ นั้นไม่มีการควบคุมเนื้อหาบน เว็บไซต์นั้น นอกจากนี้ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ https://cadtechlabs.com/ ไม่ได้หมายความว่า https://cadtechlabs.com/ รับรองหรือยอมรับความรับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือการใช้งานของเว็บไซต์ดังกล่าว

3. การชดใช้ค่าเสียหาย 
คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนปกป้องและไม่เป็นอันตราย https://cadtechlabs.com/ เจ้าหน้าที่ผู้อำนวยการพนักงานตัวแทนผู้อนุญาตผู้จัดหาและผู้ให้บริการข้อมูลบุคคลที่สามใด ๆ ต่อบริการจากและต่อการสูญเสียค่าใช้จ่ายความเสียหายและค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความที่สมเหตุสมผลซึ่งเป็นผลมาจากการละเมิดข้อตกลงนี้ (รวมถึงการกระทำโดยประมาทหรือการประพฤติมิชอบ) โดยคุณหรือบุคคลอื่นใดที่เข้าถึงบริการ

4. สิทธิ์ของบุคคลที่สาม
บทบัญญัติของวรรค 2 (การใช้บริการ) และ 3 (การชดใช้ค่าเสียหาย) เป็นไปเพื่อประโยชน์ของ https://cadtechlabs.com/ และเจ้าหน้าที่ผู้อำนวยการพนักงานตัวแทนผู้อนุญาตผู้จัดหาและผู้ให้บริการข้อมูลบุคคลที่สามใด ๆ เพื่อการบริการ บุคคลหรือนิติบุคคลเหล่านี้แต่ละคนมีสิทธิ์ที่จะยืนยันและบังคับใช้บทบัญญัติเหล่านั้นโดยตรงกับคุณในนามของตนเอง

5.Term; การสิ้นสุด
ข้อตกลงนี้อาจถูกยกเลิกโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ บทบัญญัติของวรรค 1 (ลิขสิทธิ์ใบอนุญาตและการส่งมอบความคิด), 2 (การใช้บริการ), 3 (การชดใช้ค่าเสียหาย), 4 (สิทธิของบุคคลที่สาม) และ 6 (เบ็ดเตล็ด) จะมีผลต่อการยุติข้อตกลงนี้

6.Miscellaneous 
ข้อตกลงนี้ทั้งหมดจะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมายของประเทศไทยที่ใช้บังคับกับข้อตกลงที่ทำและจะต้องดำเนินการในประเทศไทย คุณยอมรับว่าการดำเนินการทางกฎหมายหรือการดำเนินการใด ๆ ระหว่าง https://cadtechlabs.com/ และคุณเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้หรือภาระผูกพันของคู่สัญญาในที่นี้จะถูกนำมาใช้เฉพาะในศาลของรัฐบาลกลางหรือรัฐที่มีอำนาจในประเทศไทย สาเหตุของการกระทำหรือการเรียกร้องใด ๆ ที่คุณอาจเกี่ยวข้องกับบริการจะต้องเริ่มต้นภายในหนึ่ง (1) ปีหลังจากการเรียกร้องหรือสาเหตุของการกระทำเกิดขึ้นหรือการเรียกร้องหรือสาเหตุของการกระทำนั้นถูกระงับ https://cadtechlabs.com/ ความล้มเหลวในการยืนยันหรือบังคับใช้ประสิทธิภาพที่เข้มงวดของข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงนี้จะไม่ถูกตีความว่าเป็นการสละสิทธิ์ของบทบัญญัติหรือสิทธิใด ๆ ทั้งแนวทางการปฏิบัติระหว่างคู่สัญญาหรือการปฏิบัติทางการค้าจะไม่กระทำเพื่อปรับเปลี่ยนบทบัญญัติใด ๆ ของข้อตกลงนี้ https://cadtechlabs.com/ อาจมอบหมายสิทธิ์และหน้าที่ภายใต้ข้อตกลงนี้ให้กับฝ่ายใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า

สิทธิใดที่มิได้อนุญาตโดยชัดแจ้งนี้จะถูกสงวนไว้.


ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์© 1999-2019 จัดทำขึ้นสำหรับ: https://cadtechlabs.com/, สงวนลิขสิทธิ์